Invoering zonne energie een overvloedige en duurzame hulpbron, heeft het potentieel om het energiesysteem van de wereld volledig te veranderen en een duurzame toekomst in te luiden. De acceptatie van zonne-energie is naar voren gekomen als een werkbare benadering om  →